Profil spoločnosti

Sme na tru od roku 2003

O Spoločnosti

Naša firma prijala výzvu spoločenskej potreby na optimalizáciu recyklačného procesu s cieľom zabezpečiť efektívnu recykláciu  materiálov a skvalitňovania životného prostredia v regióne v oblasti  odpadového hospodárstva.

Služby

Naše služby využívajú fyzické a právnické osoby, ktorým ponúkame individuálny prístup i komplexné riešenia likvidácie odpadov.

 

Vízia spoločnosti

Uvedomujeme si svoje postavenie pri ochrane životného prostredia, preto sa aktívne podieľame na zhodnocovaní odpadov, ich alternatívnom využití  zvyšovaním miery recyklácie. 

 

Papier

Zabezpečujeme výkup papiera, kartónu, novín a časopisov

 

Staré vozidla

Preberáme vozidlá všetkých značiek, poškodené, havarované  a nepojazdné.

 

Elektroodpad

Vykupujeme všetky značky elektrických a elektronických zariadení

Železný šrot

Výkup železného šrotu, likvidácia technických zariadení a odpadov, drvenie odpadov. 

 

Farebné kovy

Farebné kovy ako meď,  hliník, mosadz sú našou prioritou.

 

Iné odpady

postaráme sa aj o ostatné druhy odpadov

 

Cenník výkupu

Pozrite si aktuálny priehľadný cenník výkupov v naśích prevádzkach na rok 2021