Cenník služieb

Cenník nších prevádzok

r

Nevykupujeme

Nevykupujeme kanalizačné poklopy, koľajnice, kovový odpad, farebné kovy z koľajových vedení a zariadení, z poľnohospodárskych a lesníckych strojov, z dopravných značiek a dopravných zariadení.

 

Možná dohoda

Cenu pri dodávke väčšieho množstva, alebo pri stálych dodávkach je možné dohodnúť jednotlivo.

 

Liptovský Mikuláš

Liesek

Štiavnička

Zákamenné