Recyklácia surových materiálov

Individuálny výkup a komplexné riešenia likvidácie technologických objektov a spracovania odpadov

Čo robíme ?

Naša firma prijala výzvu spoločenskej potreby na optimalizáciu recyklačného procesu s cieľom zabezpečiť efektívnu recykláciu  materiálov a skvalitňovania životného prostredia v regióne v oblasti  odpadového hospodárstva.

Papier

Zabezpečujeme výkup papiera, kartónu, novín a časopisov

 

Staré vozidla

Preberáme vozidlá všetkých značiek, poškodené, havarované  a nepojazdné.

 

Elektroodpad

Vykupujeme všetky značky elektrických a elektronických zariadení

Železný šrot

Výkup železného šrotu, likvidácia technických zariadení a odpadov, drvenie odpadov. 

 

Farebné kovy

Farebné kovy ako meď,  hliník, mosadz sú našou prioritou.

 

Iné odpady

postaráme sa aj o ostatné druhy odpadov

 

Kontakty a prevádzky

Individuálny výkup a komplexné riešenia likvidácie technologických objektov a spracovania odpadov